Posadzki żywiczne Warszawa

REMBUDHOME SP. Z O. O.

Posadzki żywiczne Warszawie cieszą się dużą popularnością i wykonywane są zarówno w obiektach przemysłowych, komercyjnych oraz w domach prywatnych. Są to powłoki o dużej odporności chemicznej, łatwe do utrzymania w czystości, trwałe i dostępne w wielu kolorach i wersjach wykończeniowych.

Dobór posadzki żywicznej zależy od warunków, w jakich powłoka żywiczna będzie używana. Na powierzchnie wewnętrzne mogą być stosowane sztywne powłoki epoksydowe oraz elastyczne powłoki poliuretanowe. Na powierzchnie zewnętrzne i narażone na wpływy atmosferyczne stosujemy odporne na promieniowanie UV, elastyczne powłoki poliuretanowe.

Ważnym czynnikiem jest sposób eksploatacji posadzki, czyli jaki będzie odbywał się na niej ruch oraz o jakim natężeniu, jakie będą obciążenia mechaniczne i chemiczne oraz jaka musi być szorstkość posadzki zapobiegająca poślizgnięciom miedzy innymi w obiektach produkcji mokrej.

Jeżeli chcesz mieć wykonane posadzki żywiczne Warszawie zapraszamy do nas Rembudhome Sp. z o.o. z Warszawy, https://www.remonty-budowa.com/. Przygotowujemy podłoże pod posadzkę żywiczną, podłoże musi równe, ponieważ każda niedoskonałość podłoża będzie widoczna na cienkiej posadzce żywicznej. Większość układów żywicznych nie przepuszcza pary wodnej, w podłożu powinna być wykonana szczelna hydroizolacja, będąca zarazem paroizolacją. Brak takiej izolacji spowoduje wzrost ciśnienia pary wodnej pod powierzchnią powłoki żywicznej prowadzący w efekcie do jej odspojenia równoznacznej ze zniszczeniem posadzki.

Wykonujemy podłoże betonowe pod posadzkę żywiczną. Powierzchnia betonu musi zostać mechanicznie oczyszczona przez śrutowanie lub frezowanie i śrutowanie. Zabieg ten usunie wszystkie osłabione warstwy oraz oczyści z ewentualnych zabrudzeń.

Jedna z metod przygotowania podłoża jest jego wyrównanie i wypoziomowanie cementowymi wyrobami samopoziomującymi. Wyroby układamy w sposób mechaniczny przy pomocy odpowiedniej pompy. Po wyschnięciu zaprawy uzyskujemy gładką, zwartą powierzchnię. 

Jeżeli nie możemy wykonać podłoża betonowego ze względu na ograniczenie wysokości, to wykonujemy zazwyczaj jastrychy. Jeśli mają one być wykończone powłokami żywicznymi, muszą spełniać parametry wytrzymałościowe. Najczęściej stosujemy jastrych weber.flooo RAPID bądź weberfloor FIBROCEM.